Vejledning

Vejledning

Unge fra 8. klasse og indtil 10. klasse modtager vejledning  omkring:

  • Introduktion til ungdomsuddannelser
  • Uddannelsesvalget – f.eks. sammenhæng mellem uddannelsesønsker og forudsætninger 
  • Uddannelse og erhverv – f.eks. sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder
  • Det at være uddannelsesparat
  • Introforløb
     

Vejledningen vil primært være kollektiv vejledning , der er klassebaserede og fællesvejledning i mindre grupper, der også er klassebaserede.