Internationale projekter

Internationale projekter

Internationale projekter

eTwinning skole 
EU anerkendelse af det engagement, som udvises på en skole, der arbejder med samarbejdsplatformem eTwinning

Sønderris skolen er godkendt eTwinning skole
Auraskolen med i digital EU projekt

Bryndum skole er godkendt eTwinning skole

IN AP DI - Innovative Approaches to Didactics (2020-2022)
Kompetenceløft til lærere og pædagoger med fokus på innovative tilgange til didaktik.
Deltagere; 36 lærere/pædagoger
Læs mere om det nye projekt her

Smart Kids Smart City (2019-2022)
Auraskolen deltager i Esbjerg Kommunes projekt med fokus på innovation og bæredygtighed.
Deltagere; 19 lærer/pædagoger/ledere

We only have one planet (2019-2021)
Samarbejde med Portugal, Estland, Letland og Island omkring miljøet; hvordan kan vi passe bedre på miljøet og hvilke særlige miljø-udfordringer er der i de forskellige lande
Deltagere; 22 elever og 8 lærere

VINO - our common future based on our common cultural heritage - the Vikings and the Normans (2019-2021)
Samarbejde med Sicilien. Bidrage til elevernes viden om og forståelse af fælles kulturarv med fokus på vikingerne og normannerne.
Deltagere; 25 elever og 7 lærere

CRECS - Creating really environmentally conscious studens (2019-2021)
Samarbejde med Holland og Frankrig om at skabe bevidsthed hos hver enkelt elev om miljø og klima. Fokus er ”miljø har ingen grænser”.
Deltagere; 32 elever og 8 lærere og 2 ledere

ENMA  - Enquiring Maths (2018-2020)
Kompetenceløft til lærere og pædagoger med fokus på en spørgende tilgang til undervisning i matematik.
Deltagere; 24 lærer/pædagoger

MWM - Measuring With Math (2017-2019)
Samarbejde med Irland, Spanien og Portugal om udarbejdelse af nye matematikopgaver, hvor fokus er på materialer, eleverne kan tilgå både ude og inde.
Deltagere; 24 lærere

STEM - Science Technology Engineering Mathematic (2017-2019)
Samarbejde med Estland, Letland og Island på engelsk om STEM for bl.a. at styrke elevernes 21st century skills
Deltagere; 18 elever og 6 lærer
Læs mere om hvad vi lokalt fik ud af STEM her

Visible Learning (2015-2017)
Kompetenceløft (kursus og job-shadowing) med fokus på synlig læring.
Deltagere; 24 lærer/ledere