Den åbne skole

Den åbne skole

Den åbne skole

Betyder at skolen skal åbne sig mod det omgivende samfund og inddrage lokalsamfundets mange ressourcer i skoledagen. Formålet hermed er at bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer den enkelte elevs faglige niveau, og at styrke koblingen mellem teori og praksis i undervisningen.

Samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund skal med udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål bidrage med værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning, så der opnås størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation.

Læs mere her:    Den åbne skole

Partnerskabsaftaler: