Bryndum Skole Aura

Bryndum Skole Aura

Bryndum Skole Aura

Bryndum Skole Aura består af en skole og SFO-enhed samt Klub Tarp og Klub Vester Nebel. Afdelingen optager børn fra Vester Nebel, Bryndum, Tarp og opland.

Klubben i Vester Nebel ligger på 1. sal i den gamle skolebygning, klubben i Tarp ligger i selvstændig bygning midt i Tarp.

Afdelingen er kendetegnet ved at ligge i et dejligt og varieret landsbypræget boligområde tæt på landlige omgivelser, hvilket naturligt giver gode muligheder for at inddrage naturen i undervisningen. Skolen har tradition for et tæt samarbejde med det lokale forenings- og erhvervsliv, hvilket bl.a. har manifesteret sig i et lokalt samarbejde om bygningen af en multihal.

Skolen prioriterer det gensidige og forpligtende samarbejde med forældrekredsen om børnenes trivsel og opvækstvilkår.

Skolen ligger i umiddelbar nærhed til de kommunale kultur og undervisningstilbud Jernalderlandsbyen og Naturskolen i Guldager Plantage, samt fritidstilbuddet Midtgård. Disse resurser anvender vi derfor i forbindelse med at gøre undervisningen levende og vedkommende.

Skolen er tosporet hvilket betyder, at skolen på de fleste årgange har 2 klasser.

Bryndum Skole og SFO-enhed ligger i Esbjergbydelen Tarp på adressen Bryndumvej 14, 6715 Esbjerg.