Om Auraskolen

Om Auraskolen

Auraskolen – Skolelederen har ordet

Auraskolens personale og ledelse arbejder hver dag på at skabe en attraktiv skole, der uddanner og danner eleverne til fremtidens udfordringer og muligheder. En fremtid der ikke umiddelbart giver sig selv, og som indimellem kan virke meget usikker.

Forskningen fortæller os at det er er vigtigt at skabe læringsmiljøer med fokus på faglige færdigheder, samtidig med at vi nærer både ledelsens, lærernes, pædagogernes og elevernes evne til kritisk tænkning, kollaboration, kommunikation og kreativitet.

Derfor er der fokus på at styrke:

Nysgerrighed: vi skal vedholdende udfordre og dyrke elevernes nysgerrighed i både skole og fritid.

Foretagsomhed: faglighed skal kobles med virkeligheden, give mening og sættes i spil i sammenhænge hvor der skabes værdi.

Fællesskaber: al inspiration, kreativitet og innovation udspringer af fællesskaber. Derfor er arbejdet med forpligtende fællesskaber helt essentielt.

Positiv fejlkultur: vi er bevidste, om at fejl ofte er vejen til ny læring og indsigt. Fejl accepteres som et nødvendigt vilkår på vejen til ønskede resultater.

Fundamentet for dette skabes i forpligtende fællesskaber, og med personale og ledelse i tæt samarbejde om den ønskede udvikling.

Auraskolen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau skabt af dygtige og kompetente medarbejdere, og et ledelsesteam der arbejder målrettet på at skabe resultater på både de faglige færdigheder og kompetencer der sætter eleverne i stand til at arbejde med komplekse problemstillinger.

Derfor er alle i ledelsen og alle medarbejdere forpligtede på, at hvert enkelt barn får mulighed for at udnytte sine potentialer. Derfor skal der være plads til at udfordre og udforske de eksisterende rammer med henblik på at skabe nye, anderledes og endnu bedre læringsmiljøer i alle afdelinger og på de forskellige klassetrin. 

For at skabe de bedste betingelser for læring og udvikling vægtes forældresamarbejdet højt, og det er kendetegnet ved gensidig respekt og åbenhed. 

Hvad arbejder vi med på AURAskolen? Klik på det blå link og se i filmen hvad AURAskolen arbejder med og hvad de implimenterer i hverdagen.