Om Auraskolen

Om Auraskolen

Auraskolen – skolelederen har ordet

Auraskolens personale og ledelse arbejder hver dag på at skabe en attraktiv skole, der uddanner og danner eleverne til fremtidens udfordringer og muligheder. En fremtid der ikke umiddelbart giver sig selv, og som indimellem kan virke meget usikker.

Derfor har vi fokus på det forskningen fortæller os er vigtigt i fremtiden:

at skabe læringsmiljøer med fokus på faglige færdigheder, samtidig med at vi i de kommende år vil undersøge hvordan vi kan nære både ledelsens, lærernes, pædagogernes og elevernes evne til kritisk tænkning, kollaboration, kommunikation og kreativitet.

Derfor er der fokus på følgende:

Nysgerrighed: vi skal vedholdende udfordre elevernes nysgerrighed i både skole og fritid.

Foretagsomhed: faglighed skal kobles med virkeligheden og arbejde med hele kroppen.

Fællesskaber: al inspiration, kreativitet og innovation udspringer af fællesskaber. Derfor er arbejdet med forpligtende fællesskaber helt essentielt.

Positiv fejlkultur: vi er bevidste, om at fejl ofte er vejen til ny læring og indsigt. Derfor er vi forpligtede på at skabe kulturer, hvor fejl accepteres som en vej til det ønskede resultat.

Fundamentet for dette skabes i forpligtende fællesskaber, og med personale og ledelse i tæt samarbejde om den ønskede udvikling.

Auraskolen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau skabt af dygtige og kompetente medarbejdere, og et ledelsesteam der arbejder målrettet på at skabe resultater på både de faglige færdigheder og kompetencer der sætter eleverne i stand til at arbejde med komplekse problemstillinger.

Derfor er alle i ledelsen og alle ansatte forpligtede på, at hvert enkelt barn får mulighed for at udnytte sine potentialer. Derfor skal der være plads til at udfordre og udforske de eksisterende rammer med henblik på at skabe nye, anderledes og endnu bedre læringsmiljøer i alle afdelinger og på de forskellige klassetrin. 

For at skabe de bedste betingelser for læring og udvikling vægtes forældresamarbejdet højt, og det er kendetegnet ved gensidig respekt og åbenhed.