SFO

SFO

SFO

Auraskolens SFO-tilbud:

Auraskolen har 3 SFO’er, beliggende på skolematriklerne Bryndum, Sønderris og Nordvang.

SFO’erne har som fornemmeste opgave, at stimulerer børnenes opvækst gennem meningsfyldte fritidsaktiviteter, der også ansporer til læring.

SFO’erne samarbejder systematisk med skolerne om inklusion af flest mulige elever fra eget skoledistrikt.