Fritid mål og indhold

Fritid mål og indhold

I henhold til bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen, har byrådet delegeret arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for den enkelte skolefritidsordning/fritids- og ungdomsklub til Skolebestyrelserne.

Læs mere om mål og indhold i Auraskolens Fritiddel her:

Mål og indholdsbeskrivelse Aura Fritid